Проверка на достапност по домен Се започнува со избор на совршен домен...

TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 410,000IRR 410,000IRR 410,000IRR
net 1 370,000IRR 19,000IRR 19,000IRR
org 1 440,000IRR 0IRR N/A
info 1 400,000IRR 0IRR N/A
biz 1 370,000IRR 20,000IRR 20,000IRR
us 1 240,000IRR 16,000IRR 16,000IRR
mobi 1 600,000IRR 0IRR N/A
asia 1 170,000IRR 0IRR N/A
name 1 390,000IRR 20,000IRR 20,000IRR
cc 1 32,000IRR 32,000IRR 32,000IRR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
com 1 410,000IRR 410,000IRR 410,000IRR
net 1 370,000IRR 19,000IRR 19,000IRR
org 1 440,000IRR 0IRR N/A
info 1 400,000IRR 0IRR N/A
biz 1 370,000IRR 20,000IRR 20,000IRR
mobi 1 600,000IRR 0IRR N/A
asia 1 170,000IRR 0IRR N/A
name 1 390,000IRR 20,000IRR 20,000IRR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
in 1 150,000IRR 0IRR N/A
co 1 1,000,000IRR 0IRR N/A
us 1 240,000IRR 16,000IRR 16,000IRR
eu 1 270,000IRR 16,000IRR 16,000IRR
asia 1 170,000IRR 0IRR N/A
bz 1 45,000IRR 45,000IRR 45,000IRR
cc 1 32,000IRR 32,000IRR 32,000IRR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
co 1 1,000,000IRR 0IRR N/A
mobi 1 600,000IRR 0IRR N/A
name 1 390,000IRR 20,000IRR 20,000IRR
cc 1 32,000IRR 32,000IRR 32,000IRR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
mobi 1 600,000IRR 0IRR N/A
name 1 390,000IRR 20,000IRR 20,000IRR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
in 1 150,000IRR 0IRR N/A
co 1 1,000,000IRR 0IRR N/A
us 1 240,000IRR 16,000IRR 16,000IRR
eu 1 270,000IRR 16,000IRR 16,000IRR
asia 1 170,000IRR 0IRR N/A
bz 1 45,000IRR 45,000IRR 45,000IRR
TLD (наставка) Мин. период (во години) Регистрирај Трансфер Обнова на домени
ir 1 55,000IRR 55,000IRR 55,000IRR
com 1 410,000IRR 410,000IRR 410,000IRR
net 1 370,000IRR 19,000IRR 19,000IRR
org 1 440,000IRR 0IRR N/A
in 1 150,000IRR 0IRR N/A
info 1 400,000IRR 0IRR N/A
co 1 1,000,000IRR 0IRR N/A
biz 1 370,000IRR 20,000IRR 20,000IRR
us 1 240,000IRR 16,000IRR 16,000IRR
eu 1 270,000IRR 16,000IRR 16,000IRR
mobi 1 600,000IRR 0IRR N/A
asia 1 170,000IRR 0IRR N/A
name 1 390,000IRR 20,000IRR 20,000IRR
bz 1 45,000IRR 45,000IRR 45,000IRR
cc 1 32,000IRR 32,000IRR 32,000IRR
co.ir 1 38,000IRR 1,900IRR 3,800IRR
gov.ir 1 3,800IRR 3,800IRR 3,800IRR
sch.ir 1 3,800IRR 3,800IRR 3,800IRR
org.ir 1 3,800IRR 3,800IRR 3,800IRR
ac.ir 1 38,000IRR 3,800IRR 3,800IRR
net.ir 1 38,000IRR 3,800IRR 3,800IRR
ايران 1 55,000IRR 2,000IRR 4,500IRR