ارسال تیکت پشتیبانی

پسوند های مجاز: .jpg, .gif, .jpeg, .png., .rar

در صورت عوض کردن پورت پیشفرض SSH لینوکس و یا پورت پیشفرض Remote Desktop ویندوز آن را در این بخش وارد کنید.

ترجیحا نام کاربری Root برای سرور های لینوکسی و نام کاربری Administrator برای داشتن بالاترین سطح دسترسی ارسال شود

لغو