پنل سرور های اختصاصی OVH

پس از تلاش های بسیار همکاران عزیز سرانجام سرویس پنل های سرور اختصاصی سرور های فرانسه بر روی ناحیه کاربری هاست آی تی قرار گرفت
این پنل ها اختیارات کامل صاحبان سرور را به آنها می دهد که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم:

Reboot

Reinstall

Netboot

Graphs MRTG

IRC Filter

IP Failover          

Reverse IPv4

Reverse IPv6

Virtual Mac for VPS

Real Time Monitoring

Blocked IP addresses

Interventions History                    

Clientarea Server Summary

Rescue NetBoots         

vKVM,

Rescue-pro

WinRescue

 

بنابر این کلیه کاربران می توانند بدون نیاز به گروه پشتیبانی از تمامی امکانات سرور اختصاصی خود بهره مند شوند.Thursday, May 17, 1392« برگشت