میزبانی مخصوص شرکت ها

Pro-2GB

میزبانی اقتصادی حرفه ای 1

 • سی پنل کنترل پنل
 • 2048 مگا بایت فضای وب
 • 5120 مگابایت پهنای باند
 • 5 اف تی پی اکانت
 • 20 تعداد اکانت ایمیل
 • 20 ایمیل لیست
 • 5 پایگاه داده
 • 5 افزودن دامنه
 • 5 پارک دامنه
 • 6 ساب دامنه
 • 30 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Pro-5GB

میزبانی اقتصادی حرفه ای 1

 • سی پنل کنترل پنل
 • 5120 مگا بایت فضای وب
 • 10240مگابایت پهنای باند
 • 10 اف تی پی اکانت
 • 30 تعداد اکانت ایمیل
 • 30 ایمیل لیست
 • 8 پایگاه داده
 • 7 افزودن دامنه
 • 10 پارک دامنه
 • 10 ساب دامنه
 • 40 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Pro-10GB

میزبانی اقتصادی حرفه ای 3

 • سی پنل کنترل پنل
 • 10240 مگا بایت فضای وب
 • 20480 مگابایت پهنای باند
 • 20 اف تی پی اکانت
 • 50 تعداد اکانت ایمیل
 • 50 ایمیل لیست
 • 10 پایگاه داده
 • 10 افزودن دامنه
 • 15 پارک دامنه
 • 15 ساب دامنه
 • 50 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت
Pro-Unlimited

میزبانی اقتصادی حرفه ای 4

 • سی پنل کنترل پنل
 • بی نهایت (100گیگ پیشفرض) فضای وب
 • بی نهایت پهنای باند
 • بی نهایت اف تی پی اکانت
 • بینهایت (100 عدد پیشفرض) تعداد اکانت ایمیل
 • بینهایت ایمیل لیست
 • بینهایت (50 عدد پیشفرض) پایگاه داده
 • بینهایت 50 عدد پیشفرض) افزودن دامنه
 • بینهایت پارک دامنه
 • بینهایت (50 عدد پیشفرض) ساب دامنه
 • 70 حد اکثر توانایی فرستادن ایمیل در ساعت