فروش سرور اختصاصی آمریکا

SP 1

Processor Intel Xeon E3 1245v2 4(HT) 3.4
Hard-drive(s) 2x 2 TB SATA3
Memory 32 GB
Bandwidth 200 Mbps

  • 79 $ Price
SYS - 32G E3-1225