دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

 فایل ها

Putty
برنامه ای برای وصل شدن به ssh سرور
اندازه فایل: 0 B
VNCviewer
اندازه فایل: 0 B